งานประจำปีสักการะ โจ้วกง
บรรพบุรุษต้นตระกูล
ณ ศาลเจ้าตระกูลแซ่ตั๊น
ไปร่วมฉลองวันเกิด โจ้วกง

วันจีน ยี่ง่วยจับสี่ – จับโหงว มีงิ้วสมโภชน์ ตลอดงาน
วันที่ 5 มีนาคม 2566 ( เป็นวันประกอบพิธี )
เวลา 10:00 น.ประกอบพิธีสักการะโจ้วกง
เวลา 11:00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12:00 น. ร่วมกันรับประทานอาหาร


เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อบรรพชนและเพื่อความเจริญของลูกหลานสืบต่อไป
ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ
เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม
( ประธานฝ่ายสงฆ์ )
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
ผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็มาร่วมเป็นประธานในพิธี


นายสมเกียรติ ตัณฑวุฑโฒ
( ประธานกรรมการ ) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้า ตระกูลตั๊น ผู้เชิญ
ณ. ม.4 ซอยโรงต้ม ต.บ้านใหม่
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เอ.คนข่าวรายงาน

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

 236 total views,  4 views today

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด