ชลบุรี-บางละมุงนับผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัคร “ก้าวไกล” กอดคออันดับ 1 ทั้งเขต 8-เขต 9

วันที่ 14 พ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 และ เขต 9 จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เขต อ.บางละมุง คาบเกี่ยวกับเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทยอยเก็บหีบเลือกตั้ง ก่อนจะมีการนับคะแนนประจำจุด โดยพบว่าแต่ละจุดเลือกตั้งมีประชาชนไปร่วมติดตามฟังผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการอย่างใจจดใจจ่อ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำจุดได้ทำการรวบรวมและนับคะแนนเสียงจากบัตรเลือกตั้งก่อนจะรวบรวมยอดสรุป และนำหีบเลือกตั้งมาส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีประจำพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง เพื่อสรุปผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการ

รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 และเขต 9 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,136 คน จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 94,220 คน คิดเป็นร้อยละ 72.40 จำนวนบัตรดี 89,170 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.64 บัตรเสีย 3,018 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.20 และจำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 2,028 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.15 คะแนนอันดับ 1 ได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 4 พรรคก้าวไกล นายจรัส คุ้มไข่น้ำ คะแนนรวม 33,664 คะแนน

อันดับ 2 ได้แก่ นายเชาวลิตร แสงอุทัย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 9 คะแนนรวม 31,986 คะแนน และอันดับ 3 ได้แก่ นายมานพ ประกอบธรรม พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข คะแนนรวม 17,976 คะแนน

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 9 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 115,650 คน จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 76,391 คน คิดเป็นร้อยละ 66.05 จำนวนบัตรดี 72,840 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.35 เสีย 2,036 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.67 และจำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 1,515 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.98 คะแนนอันดับ 1 ได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 8 พรรคก้าวไกล นายยอดชาย พึ่งพร คะแนนรวม 30,459 คะแนน

อันดับ 2 ได้แก่ นายแมน อินทร์พิทักษ์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 คะแนนรวม 19,327 คะแนน และอันดับ 3 นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร พรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 4 คะแนนรวม 19,253 คะแนน

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

 176 total views,  2 views today

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด