พีระพันธุ์ สาลีรัฐวืภาค(ที่สี่จากซ้าย)หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เ อกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรคฯ

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวืภาค(ที่สี่จากซ้าย)หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เ อกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรคฯ(ที่ห้าจากซ้าย)ถ่ายรูปร่งมกับภัทรพล แก้วสกุณื(ที่สองจากขวา)

และประเสริฐศรี ฮ่้อแสงชัยในงันเปิดตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาสมัครเข้าเป็นสใาชิกพรรครวมไทยสร่้างชาตื ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อเร็วๆนี้

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.