สถาปนาสมาพันธ์สตรีทำความดี แห่งประเทศไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางคนเข้าร่วมงานกว่า 1000 คน ณ. หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ

    เมื่อวันที่ 11มีนาคม 2566 ทางสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ( สสทท ) จัดงานสถาปนาสมาพันธ์ ฯ อย่างเป็นทางการ นำโดย ดร. เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย โดยร่วมมือกับ หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ ฯ ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมเชิงระบบ เน้นไปที่การพัฒนาประเทศให้น่าอยู่ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชิวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการคุ้มครอง การสงเคราะห์ และช่วยเหลือด้านร่างกาย หนี้สิน 


การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ประธานสมาพันธ์สตรี ฯ เปิดเผยว่า สมาพันธ์ สตรี ฯ ก่อตั้งเมื่อปร พ.ศ. 2562 มีหลายโครงการที่ดำเนินการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศใน 6 ด้าน ได้แก่ การลดความรุนแรงในครอบครัว แก้ปัญหาหนี้สิน สร้างชุมชนสุขภาพดี อนุรักษ์คูคลอง รักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่อยู่อาศัย ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
 
ในปัจจุบัน ขณะนี้สามารถรวบรวมสตรีใน 76 จังหวัด ทั่วประเทศไทย และอีก 50 เขตในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงสตรี ต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดการรวมตัวจากนานาประเทศดังกล่าว ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา เพื่อให้กลุ่มเปราะบาง ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 นอกจากนี้ ยังมีการลงนาม MOU เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้กล่าว ไว้แล้วข้างต้นให้สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ ทางสมาพันธ์สตรี ฯ ยังได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัด 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดงาน มิวสิคเฟสติวัล เทศกาลดนตรี ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 2 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ 31 มีนาคม 1 -2 เมษายน ต่อไปอีก 7 -8 -9 เมษายน 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้รับ พระสมัญญา วิศิษฐ์ศิลปิน และกิจกรรมที่ 2 คือ การจัดงานลีลาศ 3000 คู่ บันทึกลงในกินเนสบุ๊ค เพื่อสร้างชื่อเสียงในด้านลีลาศ ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดง แฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย โดยทางสมาพันธ์สตรี ฯ จะนำนางแบบกิติมาศักดิ์ ผู้มีชื่อเสียงในสังคมอีกหลายท่าน และจะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีผลงานเพื่อสังคม เป็นการตอบแทนแก่จิตอาสา ที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจทำให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาศ นับพันรายนอกจากนี้ ทางสมาพันธ์สตรีฯ ยังได้ ร่วมมือกับมูลนิธิอุทัยสุดสุขจัดตั้งวัตกรรมการเรียนรู้วิถีใหม่ มีการอบรมวิทยากรณ์ เพื่อขยายผลเป็นเครือข่ายจากผลงานที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้มีเครือข่าย ภาคประชาสังคม เข้าร่วมจับมือกับสมาพันธ์สตรีฯ จำนวนมาก มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกันเพื่อทำให้การทำงานในรูปแบบ จิตอาสา สามารถทำงานให้เกิด ประโยชน์แก่ ประเทศชาติอย่างเป็นรูปแบบและถูกต้อง

ในการจัดงานครั้งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ความมุ่งมั่นในปฏิธานแนวทางจากนี้ไปบทบาทการส่งเสริมและช่วยเหลือกลุ่มมุ่งหวัง และการดำเนินงานในเชิงเฝ้าระวังต่อปัญหาต่างๆก็ถูกคลี่คลายมากยิ่งขึ้น จะเป็นการทำงานเชิงรุกและประจักษ์ให้มากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสาและจิตสาธารณะที่อยากจะมาทำงานร่วมกันกัับทางสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงขอเรียนเชิญตามรายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย
341|65 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

Facebook :สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย

Website : www.fwdt.org

#ข่าวสังคม

#TheFlowsข่าวสาร #TheFlowsข่าว

#ChiangmaitalkNewspaper

#NewsAndTalk

#สถาปนาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย

#เพ็ญจันทร์ล้อสีทอง

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

 564 total views,  2 views today

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด