หน้ากากที่หายไป…!! เมื่อ.หน้ากากหายไปจาก Stock โกดัง การปรับวิธีการหาสิ่งทดแทน…ด้วยผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อนำมาใช้ทดแทน หน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน…ที่หายไป.จำนวนเป็น ร้อยล้านชิ้น.?

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด19 ซึ่งมีอันตรายอย่างมาก ซึ่งถ้าผู้ติดเชื้อมีลักษณะเป็นผู้มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ก็จะทำให้เชื้อมีความแข็งแรง สามารถที่จะซึบซับเข้าสู่ระบบต่างๆของในร่างกายเราได้อย่างรวดเร็ว เช่น คนที่มีโรคหัวใจ โรคความดัน โรคเบาหวาน หรือกระทั่งผู้ที่มีอายุสูงแล้วก็ตาม ซึ่งจะทำให้รา่งกายทนต่อสภาพการต่อต้านเชื้อโรคไวรัสโควิด1ต ได้ไม่ดีนัก บางรายทรุดลงอย่างรวดเร็ว และสามารถแพร่เชื้อจากคนไปสู่คน ด้วยการสัมผัส หรือใช้ของร่วมกัน หรือติดมาจากไม่แน่ชัดในการได้รับเชื้อจากสถานที่ต่างๆ โดยไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมของผมที่ใช้ชีวิตปกติ โดยไม่อาจจะตนเองไม่ทราบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด19เมือ่ไหร่

ทางด้านคำแนะนำจากคณะแพทย์ผู้ที่มีเชียวชาญโดยตรง หรือไปถึงหน่วยหลักสำคัญ WHO องค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศในด้านดูแลปัญหาต่างๆ เช่นสุขภาพของผู้คนการประดิษฐ์คิดค้นเรื่องราวต่างๆเกียวเวชศาสตร์ทางการแพทย์ศาสตร์ และเป็นหน่วยงานสุ่งเสริมสนับสนุนข้อมูงการค้นคว้าความสำเร็จ หรือผลกระทบทุกๆด้วยเกียวทางด้านสุขภาพและวิธีการรักษาผู้คนทัั่วโลก

อนึ่ง..ทั้งนี้ ก็มีแน่วทางที่เป็นประโยชน์ในห้วงขณะนี้ที่ไม่มีสินค้าในท้องตลาด ซึ่งยังคงต้องดูต่อไป ว่าสินค้าต่างๆ กระทรวงพาณิชย์ฯ..ในฐานะที่กำกับสายบังคับโดยตรง (อธิบดีกรมการค้าภายใน) ซึ่งตอนนี้ก็ได้ถูกคำสั่งย้ายเข้าสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าตัวได้ชิงการเขียนใบลาออกจากการเป็นอธิบดีฯ.แล้วได้รับการระงับหนังสือการลาออก ซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านหาซื้อสินค้าเพื่อนำมาใช้ใส่กับชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย สินค้าที่องค์กรฯ หรือบุคคลผู้ใจบุญทั้งหลายทั่วโลก เช่น แจ็ค หม่า หรือ รัฐบาลจีน ได้ส่งสินค้าและเวชภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ใางเหลือให้กับพี่น้องประชาชน นำใจจิตใจกว้างขวาง ความช่วยเหลือจากต่างประเทศได้ส่งมาช่วยเหลือพี่น้องคนไทย (นี่คือ ความมีน้ำใจของจิตใจของผู้คนที่รู้จัการแบ่งปันให้กับสังคม) และสิ่งสำคัญต้องทำการกักตนเองอยู่ที่บ้าน และรับผิดชอบสังคม ถ้าสงสัยว่ามีความสุ่มเสี่ยงในการใช้ชีิวิต หรือเข้าไปสัมผัสในส่วนของสถานที่หรือเข้าไปใกล้ชิดกับกลุ่่มที่มีความสุุ่มเสี่ยง ก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำพวกเราทุกคน และขอให้พวกเราทำตามและปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคมนี้ที่ต้องช่วยกันนะครับ..ในสภาวะวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญนี้ ต้องช่วยกันครับพี่น้อง..ครับ.

เราไม่แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยนอกจากคุณป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสจากแพร่กระจายออกไปจากตัวคุณในกรณีป่วย เราแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้มีอาการป่วยและอยู่บ้าน และผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน” ดร.มาเรีย วาน แคร์กโฮเวอ กล่าว

 172 total views,  2 views today

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด