เวทีชาวบ้าน

-รายการ”เวที-ชาวบ้าน”….(ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์เวลา..14.00น.-15.00น.)…
ดำเนินรายการโดย …..อ.รัชฏะ สมรทินกร–

-ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ออกอากาศ สด.พร้อมกันทั่วประเทศ กว่า 11สถานีทั้ง AM/FM) และทางเว๊ปไซด์ www.prd.go.th คลิกไปที่ Education Radio Thailand # วิทยุเพื่อการศึกษา (สวศ)….
-หรือติดตามไลฟ์ สด. Facebook/รัชฏะ สมรทินกร
Page :News &Talk / Page :Chiangmaitalk Newspaper /-หรือชมย้อนหลังทาง Youtube/รัชฏะ สมรทินกร www.ratchatanews.com

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด