โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย เชียงใหม่ (Montfort College ChiangMai) เปิดรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัคมนักเรียน”แทรกชัน” ปีการศึกาษา 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร ได้แก่ เป็นนักเรียนที่จบการศึกษา”ตามหลักสูตร” ขอ่งกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

  1. รายงานผลการเรียน
  2. -ระดับชั้น ม.1 แนบผลการเรียน ชั้น ป.4-5
  3. -ระดับชั้น ม.2 แนบผลการเรียน ชั้น 4-6 และชั้น ม.1 (ภาคเรียนที่ 1)
  4. -ระดับชั้น ม.3. แนบผลการเรียน ชั้น ม.1 และ ม.2 (ภาคเรียนที่ 1.) –
  5. -ระดับชั้น ม. 4 แนบผลการเรียน ชั้น ม.1-2 และ ม.3 (ภาคเรียนที่ 1)
  6. -ระดับชั้น ม.5 แนบผลการเรียน ชั้น ม.1-3 และ ม.4 (ภาคเรียนที่ 1)
  7. -ระดับชั้น ม.6 แนบผลการเรียน ชั้น ม.4 และ ม.5 (ภาคเรียนที่ 1)

หากมี เกียรติบัตร วุฒิบัตร และผลงานต่างๆถ้ามี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.064-896-5531

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ที่มา : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

 104 total views,  2 views today

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด