การท่องเที่ยวต้องเร่งปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตการท่องเที่ยวไทย…

สมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีหัวข้อสำคัญเรื่องการยื่นเรื่องความเดือดร้อนของไกด์อาชีพกว่า ๓๐,๐๐๐ คน สาเหตุมาจากประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไทยในปัจจุบันลดจำนวนลงไปกว่า ๘๐-๙๐ % จึงทำให้จะมีไกด์อาชีพ ต้องขาดเงินรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว และจะต้องตกงานไปอีกกว่า ๓-๖ เดือน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤตพิษการระบาดของไวรัสโควิด19 ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก วอนให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องการตกงานขาดรายได้ของไกด์อาชีพ…ด่วน !!! @ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่

This image has an empty alt attribute; its file name is S__21962760.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is S__21962759-2-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is S__21962757.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is S__21962758-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is S__21962755.jpg

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.