แนะนำ..วัดหนองพลับ.. ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ..สถานที่ที่น่าสนใจ.. ศึกษาธรรมชาติ..และศึกษาปฏิบัติธรรม..

ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและศาสนาแหล่งใหม่ในเมืองประจวบคีรีขันธ์คือ “ถ้ำดาว” และ “วัดหนองพลับ” ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีโอกาสแนะนำให้เดินมากราบนมัสการขอพร “องค์พระพุทธโพธิเมตตา(ปางประทานพร) ซึ่งเป็นพระ(ทองเหลือง)องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้สร้างขึ้นเป็นการหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง ด้านหลังของวัดฯบนภูเขาที่อยู่ด้านหลัง มีถ้ำเก่าแก่ดั้งเดิม มีมาก่อนการสร้างวัดหนองพลับมีชื่อว่า “ถ้ำดาว” เพราะบนเพดานถ้ำจะมีจุดสีทอง เรียงรายกระจายอยู่ทั่วไป มองดูเหมือนหมู่ดวงดาวเต็มท้องฟ้าเลย รวมถึงมีหินงอกหินย้อย อันเป็น ธรรมชาติสวยงามอยู่มากมาย นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอีก ๒ สิ่งคือ “องค์หลวงพ่อดำ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแต่เดิมคู่กับถ้ำดาวนี้มานมนาน และ “รูปปั้นเจ้าแม่เขียว” ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาถ้ำดาวและภูเขาแห่งนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is S__21979141-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is S__21979143-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is S__21979145-1024x576.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is S__21979146-1024x576.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is S__21979147-1024x576.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is S__21979139-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is S__21979144-1024x576.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is S__21979142-1024x768.jpg

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.