ผู้ว่าฯลำพูน ชี้แจงเพื่อให้พี่น้อง-สื่อมวลชนนำประเด็นข่าวสารเผยแพร่แก่ประชาชน ……

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ชี้แจงถึงสถานกาณ์ต่างๆ ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำประเด็นไปเผยแพร่แก่ประชาชน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

                วันนี้ 6 มีนาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม“ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำประเด็นไปเผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมี นายสำเริง ไชยเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุหลัก วิทยุชุมชน เครือข่ายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อปมช.) ในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่าร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรม

               นายชีวิน ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรม”ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2″  จัดขึ้นตามโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ อันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จ และการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สำคัญๆ ที่ได้ดำเนินการ ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนจะได้รับรู้รับทราบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูนไปพร้อมกัน

นายชีวิน ศรัทธา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

                สำหรับประเด็นสำคัญประกอบด้วย เรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การป้องกันและเฝ้าระวังของเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน, เรื่องสถานการณ์ความคืบหน้า และการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำพูน และเรื่องการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางแม่น้ำกวง ซึ่งจะก่อให้เกิดการเน่าเสียของแม่น้ำ พร้อมทั้งแผนปฏิบัติในการพัฒนาลำน้ำแม่ตลอดระยะทาง 27 กิโลเมตรที่ผ่านในพื้นที่จังหวัดลำพูน 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลังจากนั้นทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งจัดทำโดยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนและสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ที่ขาดแคลนต่อไป.

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

One thought on “ผู้ว่าฯลำพูน ชี้แจงเพื่อให้พี่น้อง-สื่อมวลชนนำประเด็นข่าวสารเผยแพร่แก่ประชาชน ……

Leave a Reply

Your email address will not be published.