ส.สมาพันธ์นักข่าวมอบโล่ “ฐานันดร 4” สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร 4″ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว สื่อมวลชน และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในวันนักข่าว 63

นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) กล่าวว่า สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ได้จัดงานพิธีมอบโล่ “ฐานันดร 4” ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว,สื่อมวลชน และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม มาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปี 2563 นี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก พลเอกพงศ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มอบหมายให้ พลเอกพลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบโล่ “ฐานันดร4” ในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องAuditorium ชั้น 16 CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี “ทุกปีทางสมาคมฯยังได้จัดให้มีกิจกรรมของนักข่าวที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้กับนักข่าวและสังคม โดยในปีนี้มีการเสวนาในประเด็น”ฐานันดร 4″นำโดยคุณสุคนธ์ ชัยอารีย์ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส คุณไกรเดช บุฃนนาค ผู้สื่อข่าวอาวุโสและคุณวิรุฬ รัตน์ปริทัศน์”นางลัลน์ลลิตฤดีกล่าว พิธีมอบโล่ “ฐานันดร4”นี้สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นักข่าว,สื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม,องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม ที่สมควรได้รับการยกย่องและเป็นการให้กำลังใจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.สาขาสื่อมวลชน/องค์กรสื่อมวลชน ดีเด่นแห่งปี 2. สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่นแห่งปี รวมทั้งหมด 40 รางวัล “การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ สมาคมฯขอขอบคุณการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี.ออล จำกัด(มหาชน) ห้างขายยาตราใบห่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะโรงพยาบาลกรุงไทยที่ส่งทีมมาช่วยคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด19″นางลัลน์ลลิตฤดีกล่าว //////////////

พลเอกพลางกูร กล้าหาญ  เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.