Hand in Hand รือเสาะ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ราคาแค่ 10 บาท เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อยู่ในขณะนี้ ทำให้พี่น้องประชาชนต้องมีการป้องกันการติดเชื้อ เบื้องต้น คือ การสวมหน้ากากอนามัย แต่ตอนนี้ในพื้นที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการ Hand in Hand รือเสาะ ได้เล็งเห็นว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่กำลังได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 มาสู่ประชาชนมากขึ้น จึงได้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำน่ายในราคาถูกเพียงชิ้นละ 10 บาท เพื่อบริการสังคมตามแนวคิดการดำเนินงานของ Hand in Hand

นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ผู้จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการ Hand in Hand รือเสาะจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ผลิตดังกล่าว มีความพิเศษสามารถใส่ตราขององค์กร/หน่วยงาน ได้ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ยังได้ผลิตหน้ากาก ที่สร้างกระแสของชาวนราธิวาส ได้ตระหนักถึงการร่วมกันใช้หน้ากากอนามัย มีการพิมพ์ข้อความว่า “นราธิวาส แดนถิ่นคนดี” และมีรูปนกเงือก และเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ได้เห็นว่าชาวนราธิวาส ร่วมกันรณรงค์ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

สำหรับระบบของการป้องกันนั้น แมสผ้าจะใช้ผ้าสารู 2 ชั้น ตามมาตรฐานของสาธารณสุข ทุกขั้นตอน ความละเอียดของเส้นด้าย ก็สามารถกรองได้แน่นอน ตั้งแต่เริ่มผลิต มีลายผ้าทั้งหมด 6 ราย ผลิตลายละ 500 ชิ้น ต่อวัน ผลิตได้วันละ 3,000 ชิ้น ต่อวัน ซึ่งขณะนี้มี Order เข้ามาทุกวัน ช่วงนี้อยู่ระหว่างการเร่งผลิต มีลูกค้ามาสั่งทำเรื่อย ๆ

นอกจากนี้หลังจากที่โรงงานผลิตเสร็จแล้วก็จะนำสินค้าทั้งหมดไปพาสเจอร์ไรซ์ ที่โรงพยาบาลรือเสาะ ก่อนนำไปจำหน่าย หากใครสนใจสามารถสั่งซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า ติดต่อได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการ Hand in Hand รือเสาะ โทร.094-968-0007/073-554068 หรือเฟซบุ๊ก เพจแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ยะลา ทูเดย์

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.