นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ชวนชาวบ้าน อบต.หนองปลิง อบต.บางม่วง ทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง

ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ อบต.หนองปลิง และ อบต. บางม่วงโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 255 คน

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคและสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เผยแพร่ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัย


พี่น้องประชาชน ร่วมกันทำหน้ากากอนามัย..เพื่อนำไปใช้กับตนเองและคนในครอบครัว
พี่น้องประชาชน ร่วมกันทำหน้ากากอนามัย..เพื่อนำไปใช้กับตนเองและคนในครอบครัว
พี่น้องประชาชน ร่วมกันทำหน้ากากอนามัย..เพื่อนำไปใช้กับตนเองและคนในครอบครัว
พี่น้องประชาชน ร่วมกันทำหน้ากากอนามัย..เพื่อนำไปใช้กับตนเองและคนในครอบครัว
หน้ากากอนามัย …ที่พี่น้องประชาชนร่วมกันทำไว้ใช้เอง

นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.