พระครูบาพิณ.ทนไม่ไหว.จำต้องปลุกสำนึกผู้นำ..!! เจ้าอาวาสวัดดังฯ…แห่งวัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่ (หลวงพ่อทันใจ)…บอกผู้นำให้..เห็นหัวชาวบ้านบ้าง? ทุกข์ของประชาชน.นั่นคือ.ทุกข์ของประเทศ….!!!..

พระครูสุนทร เจติยารักษ์ (พระครูบาพิณ)

พระครูสุนทร เจติยารักษ์ (พระครูบาพิณ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เห็นความทุกข์ใจของพี่น้องประชาชน และสาธุชนที่ประสพปัญหาชะตากรรมต่างๆ ไม่ว่าเป็นผู้ติดเชื้อ COVID19 หรือปํญหาเศรษฐกิจ ปัญหาข้าวยากหมากแพง รวมถึงความทุกข์ใจต่างๆ ท่านอยากให้กำลังใจและให้ครองใจด้วยหลักธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1.เมตตาความรักใคร่ ปรารถนาให้ผู้อื่นอยู่เป็น 2. กรุณา ความสงสารที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 3.มุติตา ความพลอยยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี 4.อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เมื่อผุ้อื่นถึงความวิบัติ

พระครูสุนทร เจติยารักษ์ (พระครูบาพิณ)

สำหรับหลักธรรมที่ฝากถึงผู้นำ หรือผู้บริหารประเทศ ได้แก่ 1.หิริ ความละเอยแก่ใจ 2. โอตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป ต่อกรรม

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.