พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ร้านชัยบำรุงโอสถ จำหน่ายหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่13 มีนาคม 2563 นายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ และนางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์และ นายเทียนชัย จุธากรณ์ เจ้าของร้านชัยบำรุงโอสถ ได้ร่วมกันจำหน่ายหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียง ซึ่งขณะนี้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้แพร่ระบาด ทำให้หน้ากากอนามัย ขาดแคลนซึ่งหน้ากากอนามัยเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยป้องกันและลดการติดเชื้อโคโรนา (COVID-19

พี่น้องประชาชนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
บรรยากาศเจ้าหน้าที่ลงพื้นทีแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือสะอาด

พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์จึงได้ร่วมกับ ร้านชัยบำรุงโอสถ จัดจำหน่าย โดยหน้ากากอนามัย 1 ห่อมี 4 อัน ห่อละ 10 บาท ถือราคาเป็นธรรมและ จำหน่ายให้กับประชาชน ได้แค่ 450 คนเท่านั้น

นายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

ทั้งนี้ โครงการการจัดจำหน่ายแมส์ในราคา 10 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาการขาดแคลน เป็นการเริ่มต้นที่จะเชิญชวนให้ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีส่วนร่วมที่จะทำให้สังคม และชุมชน มีชีวิตความเป็นอยู่ดีที่ดีขึ้นต่อไป

บรรยากาศเจ้าหน้าที่ลงพื้นทีแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือสะอาด

บรรยากาศเจ้าหน้าที่ลงพื้นทีแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือสะอาด

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.