“ท่าน .พรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน”(ท่านจอห์น) อดีตประธาน กก.ตร.สน.หัวหมาก.2สมัย ผู้มีบทบาทคิดริเริ่มโครงการ”อาสาตำรวจเหยี่ยวดำ”(ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ การคมนาคม.)..ทำงานไม่เคยหยุด….โหมงานหนักที่ผ่านมา..จนวันนี้ต้องเข้าตรวจ-และผ่าตัดรักษาดวงตา จนพ้นขีดอันตราย!!…”

ท่าน พรศักดิ์ พิทักษ์พูนสิน (ท่านจอห์น) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมมาธิการคมนาคม /อดีตประธาน กก.ตร.บก.นครบาล และประธาน กก.ตร.บก.3หัวหมาก/ หลังจากที่ทำงานตรากตร่ำงานหนักทีผ่านการทุ่มเทให้ชุมชนชาวบ้านมีความสุข และสร้างความเข้มแข็งชุมชน เพื่อความสามัคคีรักใคร่ปรองดองเอื้อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน ดั่งประสานการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนนชุมชนให้มีความสุข มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่อย่างเข้มแข็งยั่งยืน

กับโครงการที่ท่านได้ริเริ่มและเป็นประโยชน์อย่างมากนั่นคือ “โครงการอาสาตำรวจเหยี่ยวดำ” ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างสรรค์และสานต่อการทำงานระหว่างเจ้าหน้าตำรวจและชุมชนอาสา หรือประชาชนที่มีร่างกายแข็งขันอาสามาทำหน้าที่ “อาสาตำรวจเหยี่ยวดำ” ซึ่งจะเข้าใจพื้นที่และสามารถดูแลความปลอดภัยของของให้ชุมชนในพื้นที่ เร่งแก้ปํญหากำลังพลเจ้าหน้าที่ขาดแคลนและเพื่อสร้างสรรค์ให้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างสูงสูด มีพี่น้องประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมืออย่างที่สุด..นับว่าเป็นการจุดประกายโครงการที่สร้างคุณาประโยชน์ให้กับชุมชน ชาติ บ้านเมืองอย่างมาก พร้อมยังจะมีการพัฒนาต่อยอดออกไปเป็นสมาคมฯ..ในอนาคตก็เป็นได้..

ซึ่งล่าสุด ท่านจอห์น(พรศักดิ์ พิทักษ์พูนสิน) ได้กล่าวหลังจากที่เข้ารับการรักษาว่า “ผมเองนั้นเข้ารับการรักษาพยาบาลผ่าตัดต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม วุ้นตาเสื่อน เลือด ออกที่ตาเกิดจากเบาหวาน และทำความสะอาดหยากไย่ต่างๆที่ลอมมาในตา คับแค่เนิะๆ 150,000 ที่จักษุรัตนินหมอ สมบัติ เก่งจริง สมคำล่ำลือ”
(ทีแรกบอกว่า ไม่เกิน 200,000 บาท)…..

ทางบรรณาธิการข่าว..และสำนักข่าว “RATCHATA NEWS” พร้อมทั้งพี่น้องประชาชนขอให้ท่านหายป่วยจากการผ่าตัดรักษาดวงตา เป็นปกติโดยเร็วไว..ด้วยนะครับ.ขออำนวยอวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอภิบาลท่านให้สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ด้วยพลานามัยดีเป็นอย่างมาก..เชื่อว่าท่านจะสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมประเทศชาติ.และพี่น้องประชาชนสืบต่อไป…..”คนดี..หัวใจกว้างขวาง ช่วยเหลือชาวบ้าน..หายใจเข้าออก คือคืือประชาชน..บุญศักดิ์สิทธิ์พระต้องคุ้มครองรักษา.อย่างแน่นอน..”….

ท่าน พรศักดิ์ พิทักษ์พูนสิน (ท่านจอห์น) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมมาธิการคมนาคม /
อดีตประธาน กก.ตร.บก.นครบาล และประธาน กก.ตร.บก.3หัวหมาก (2 สมัย)

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.