“โควิด-ต้องสกัดให้อยู่!!” ..วัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่..ปิดไม่มีกำหนด นักท่องเที่ยว-ลดลงบางตา….มาตราการป้องกันเข้มการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายปรเมศว์ งามชื่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ขณะนี้ทาง

วัดพระธาตุดอยสุเทพฯได้ ปิดประตูขึ้นสู่องค์พระธาตุทั้งสี่ด้านโดย จำกัดพื้นที่การเข้าสู่องค์พระธาตุ ซึ่งในช่วงแรกนี้จะจำกัดการเข้าเป็นรายๆไป สำหรับนักท้องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วไม่ทราบข่าวและเดินทางมาไกล จึงได้แจ้งให้ทราบ โดยทางคณะกรรมการวัดได้มีการประชุมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงมีมติให้ปิด จำกัดทางขึ้นวัดทั้งสี่ด้าน ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป็นไปตามมาตราการเข้มของทางรัฐบาล ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ พร้อมยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางราชการฯ.และหน่วยปกครองจังหวัด เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างสุดกำลังทางวัดฯ.จึงปิดการรับนักท่องเที่ยว อย่างไม่มีกำหนดเปิด จนกว่าสถานการณ์การรับมือไวรัสโควิด10 Covid19 ของหน่วยสาธารณสุข และหน่วยงานรับผิดชอบจะควบคุมสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้จึงจะได้นำกำหนดการแน่ชัด เข้าประชุมหารือกับทางคณะกรรมการวัดพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อพิจารณาการเปิดต้อนรับท่องเที่ยวได้เมื่อไหร่? แล้วจะนำมาประกาศให้ทราบโดยทั่วหน้ากันอีกครั้ง เพื่อความเข้าใจ และขอแจ้งเตือนประชาชน และนักท่องเที่ยวทุกๆท่านได้ทราบ ณ.ที่นี้

-ขอบคุณเพจ..กูรู้ โลกรู้ # น้าหมึก ข่าวสด

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.