สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบให้ รพ.สต.บ้านบวกครกน้อย ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยกระดับการบริการตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่..

เมื่อวันที่ (26 มี.ค. 63) นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ให้แก่ ตามแผนปฏิบัติการและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการส่งมอบภารกิจให้กับนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบภารกิจ

รพ.สต.บ้านบวกครกน้อย เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน ไม่เอื้อต่อการมารับบริการของประชาชน เจ้าหน้าที่ได้หมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.อื่น รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆได้นำไปให้บริการตาม รพ.สต.อื่น ประกอบกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้สร้างโรงพยาบาลหนองป่าครั่ง

นายคมสัม สุวรรณอัมพา
( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่.)
นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)

มีการดูแลสุขภาพประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพอย่างใกล้บ้าน ใกล้ใจ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาล จึงได้มีการส่งมอบอาคาร รพ.สต. บ้านพัก และครุภัณฑ์เพียงบางส่วน ให้กับโรงพยาบาลหนองป่าครั่ง เพื่อให้บริการดูแลประชาชนต่อไป

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.