Face Shield For COVID19 !!วิศวกรรมแม่โจ้จิตอาสาต้านภัย COVID19 ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ และบุคคลากรทางการแพทย์….โดยมอบให้ รพ.กว่า 3000 ชิ้น

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนทีมงานคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสา ส่งมอบ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3200 ชิ้น

ผศ. ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
(ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ )

รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ทางคณะวิศวกรรม ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ในการดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วยแต่ขณะนี้ได้ขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ ทางคณะวิศวะฯจึงได้ตั้งทีม “วิศวกรรมแม่โจ้จิตอาสาต้านภัย COVID19” โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำ Face Shield เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากไวรัสโคโรนา โดยเบื้องต้นได้จัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปบ้างแล้ว ทางคณะวิศวะฯ ต้องขอขอบคุณทีมงานจิตอาสาทุกท่านที่สละเวลามาร่วมมือร่วมแรงในการผลิต และขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการผลิตในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจเราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน”

รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
(คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้) #สวมเสื้อสีเหลืองซ้ายมือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “สำหรับกระบวนการผลิต เราได้ทำงานโดยคำนึงถึง Social distancing และเน้นทำความสะอาดมือก่อนทำทุกครั้ง โดยได้เริ่มทำการผลิตมาตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

ซึ่งได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลไปแล้ว จำนวน 3200 ชิ้น ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลดอยสะเก็ด และกำลังเตรียมการผลิตเพิ่มอีก ประมาณ 5000 ชิ้น เพื่อจัดสรรให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไป”

……………………………………………………..
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ /รายงาน..

สำนักข่าว “RATCHATA NEWS”

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.