แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2..คืนแยกรินคำ..หลังขยายเลนจราจรบริเวณแยกรินคำ-เมญ่า..ทุ่มงบฯ เพิ่มจากเดิมอีก…9,450,000.บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท) เนรมิต..ทดแทนที่หายไป.!! นำเทคนิคการสร้างถนน…ที่ดีที่สุด..เท่าที่กรมทางหลวงดำเนินการผ่านมา…เพื่อคนเชียงใหม่..และคนไทยทุกคน.!!

หลังจากมีเสนอความคิดเห็น. รวมทั้งการหารือหลายรอบ ถึงข้อสรุปและมีการดำเนินการ
และมีการก่อสร้าง-ณ.วันนี้มีการรับตรวจสภาพและส่งถนนให้กับประชาชนได้รับ ทั้งการวางกรอบในเรื่องของการเคารพกฏหมาย และบังคับกฏหมาย(จราจร)อย่างเคร่งครัด
บทสัมภาษณ์…………
1.นายศุภกร วชิราภรณ์ #ผู้อำนวยการสำนักงานการทางหลวงเชียงใหม่ที่ หนึ่ง
2″พ.ต.ท.สุภาพ จันพะเวียง #สารวัตร ตำรวจจราจร เชียงใหม่
3.นายเอกนรินทร์ จินทะวงศ์ #ผู้อำนวยการสำนักงานการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ สอง

พิธีการส่งมอบถนนขยายเลนจราจร บริเวณทางแยกรินคำ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ต่อไป

“คืนผิวจราจร…แยกรินคำ..”
ทางแยกที่ดีที่สุด..กรรมวิถีการก่อสร้างจากที่กรมทางหลวงมีขีดความสามารถในการดำเนินการมา !!
ด้วยงบประมาณส่วนขยายนี้ 9,450,000.บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท)
————————————————————————

1.นายศุภกร วชิราภรณ์ #ผู้อำนวยการสำนักงานการทางหลวงเชียงใหม่ที่ หนึ่ง
2″พ.ต.ท.สุภาพ จันพะเวียง #สารวัตร ตำรวจจราจร เชียงใหม่
3.นายเอกนรินทร์ จินทะวงศ์ #ผู้อำนวยการสำนักงานการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ สอง
นายเอกนรินทร์ จินทะวงศ์ 
#ผู้อำนวยการสำนักงานการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ สอง
พ.ต.ท.สุภาพ จันพะเวียง
#สารวัตร ตำรวจจราจร เชียงใหม่ )

สำนักข่าว “RATCHATA NEWS”
-หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ทอล์ค
-รายการโทรทัศน์ “News & Talk”
-รายการวิทยุ “เวทีชาวบ้าน” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กทม.

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.