บุรีรัมย์ เข้ม !! ล็อกเคอร์ฟิว…ทุกหน่วยตระเวนทุกพื้นที่รับผิดชอบ…ใครฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมาย..จับทันที..!!!

 ผู้ช่วย ผบ.ตร.คุมเอง เคอร์ฟิววันแรก สั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มข้นกับการประกาศเคอร์ฟิว เน้นย้ำปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกับวิเคราะห์ให้เป็นถ้าประชาชนมีความจำเป็นต้องเห็นใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากใครฝ่าฝืนแบบไม่มีเหตุผลให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด

 วันที่ 3 เม.ย.63 ที่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป7)เดินทางมาเป็นประธานปล่อยแถว การควบคุมสถานการณ์การประกาศเคอร์ฟิววันแรก ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 ห้ามประชาชนทั่วไปออกจากเคหะสถาน ตามประกาศของคณะรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 
พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ
(ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป7 )

พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้ให้โอวาสกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ให้เข้มข้นในการทำหน้าที่ โดยเน้นย้ำให้วิเคราะห์ผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องออกจากเคหะสถาน ว่ามีความจำเป็นอย่างไร และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตรงกันข้ามหากพบผู้ที่จงใจฝ่าฝืนการประกาศเคอร์ฟิว ก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย ก่อนจะทำการปล่อยแถวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

(การให้โอวาส )
พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้ให้โอวาสกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ให้เข้มข้นในการทำหน้าที่
กล่าวรายงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับบรรยากาศก่อนจะถึงเวลา 22.00 น.ประชาชนรับรู้เป็นอย่างดี ทำให้ตามถนนเส้นทางต่างๆ มีรถเพียงไม่กี่คันที่รีบขับรถเข้าบ้านก่อนจะถึงเวลาเคอร์ฟิว

ภาพบรรยากาศ “เมืองบูรีรัมย์” ยามคำคืน การบังคับใช้มาตราการ พรก.CURFEW วันแรก 3เมษายน63

ทั้งนี้ใจความสำคัญของการ “ประกาศเคอร์ฟิว” ดังกล่าวสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ ประชาชนทั่วไปห้ามออกจากบ้านในเวลาที่กำหนด(ตามที่ประกาศครั้งแรก 22.00-04.00 น.) แต่มีข้อยกเว้นให้กลุ่มคนบางอาชีพ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานตามคำสั่งของทางการ โดยต้องมีเอกสารรับรองความจําเป็น หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้า หรือเอกสารการเดินทางและมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกําหนด (ฉบับที่1) ได้แก่

การปล่อยแถว/
การตรวขแถวเพื่อแฏิบัติการความพร้อม
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
 • ผู้ปฏิบัติงานการธนาคาร
 • ผู้ปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์
 • ผู้ปฏิบัติงานการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนําเข้าหรือส่งออก
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนย้ายประชาชน ไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
 • กลุ่มอาชีพที่ต้องเข้าออกเวรทํางานผลัดกลางคืนตามปกติ
 • การเดินทางออกมาจากท่าอากาศยาน หรือเดินทางไปยังท่าอากาศยาน
 • เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือด้วยมีเหตุจําเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
  //////////////////

สำนักข่าว RATCHATA NEWS Cr : Internet ทีมข่าว : ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง/ จ.บุรีรัมย์

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.