เทสโก้ โลตัส ขับเคลื่อน 3 พันธกิจ พาลูกค้า พนักงาน และสังคมไทย ผ่านวิกฤติโควิด-19

7 เมษายน 2563 — ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส ในฐานะห้างค้าปลีกที่จำหน่ายอาหารและสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ได้ดำเนินการตามพันธกิจ 3 ประการ เพื่อช่วยให้ลูกค้า พนักงาน และสังคมไทย สามารถผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปได้ กล่าวคือ ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน จัดหาสินค้าที่จำเป็นและอาหารให้เพียงพอในราคาที่เอื้อมถึงสำหรับประชาชน และช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการตามพันธกิจ 3 ประการไปแล้ว รวมกว่า 120 ล้านบาท

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “ตั้งแต่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น โดยเราได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกที่มีความสำคัญมาก คือดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงานของเรา โดยเราได้มอบหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยจำนวน 200,000 ชิ้นให้กับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดในทุกสาขาทั้ง 2,000 แห่ง ตั้งแต่การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย
( ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส จำกัด)

ไปจนถึงการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าและเพื่อนพนักงานทุกคน รวมทั้งจำกัดจำนวนลูกค้าเข้าร้านเอ็กซ์เพรส ติดสติ๊กเกอร์บนพื้นในสาขาใหญ่ตามหลัก social distancing และการจัดให้มีช่วงเวลาและช่องทางชำระเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และผู้พิการ ในส่วนของเพื่อนพนักงาน เทสโก้ โลตัส ได้ทำประกันสุขภาพป้องกันโรคโควิด-19 ให้พนักงาน 37,000 ตำแหน่งที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในสาขา เพิ่มเติมจากการจัดหาหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือ เพื่อปกป้องทั้งพนักงานเองและลูกค้าด้วย”

“พันธกิจประการที่สอง ซึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดและอาหารแห้ง ให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของลูกค้า โดยเรายึดมั่นในการจำหน่ายสินค้าในราคาที่คุ้มค่าและเป็นธรรมทุกวัน นอกจากนั้น เรายังมีโครงการมอบอาหาร 1 ล้านมื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ตกงาน สำหรับเพื่อนพนักงานของเราที่มุ่งมั่นทำงานหนักมาตลอดเพื่อให้บริการสินค้าที่เพียงพอแก่ลูกค้า เราได้มอบบัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท ให้กับพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในสาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ แทนคำขอบคุณและเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับตนเองและครอบครัวท่ามกลางวิกฤตินี้”

“ประการที่สาม คือการให้การสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ได้แก่ การจ้างงานพนักงานของร้านค้าที่เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามนโยบายภาครัฐ โดยบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประเภทชั่วคราวในสาขาใกล้บ้าน เพื่อให้พนักงานเหล่านี้ยังสามารถดำรงชีพและหาเลี้ยงครอบครัวได้ สาขาของเราทั่วประเทศ ยังได้จัดหาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นส่งมอบให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานราชการในทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนั้น เรายังได้เชิญชวนลูกค้าและประชาชน ร่วมกันส่งกำลังใจและคำขอบคุณให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านโครงการ ‘ครอบครัวไทย สู้ไปด้วยกัน’ โดยเทสโก้ โลตัส จะมอบถุงยังชีพที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับครอบครัวของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ใน 30 โรงพยาบาล แทนคำขอบคุณของครอบครัวทั่วประเทศไทยที่ได้รับการดูแลอย่างดี”

“ความช่วยเหลือและมาตรการต่างๆ เหล่านี้ เป็นเพียงมาตรการในเบื้องต้นเท่านั้น ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทสโก้ โลตัส จะเดินหน้าปฏิบัติตามพันธกิจทั้ง 3 ข้อ เพื่อช่วยให้ประชาชนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแข็งแรง” นายสมพงษ์กล่าวสรุป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล (อ้อย) 081-753-6844
คณาธิป ทรัพยสิทธิ์ (โจ๊ก) 081-843-5754
จันทร์ทิพย์ เทศทอง (ตั้ม) 080-219-9823
E-Mail: [email protected]
Line: @tescolotuspr

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.