“กองทัพอากาศ” จัดเครื่องบินแบบที่ ๑๖ (บ.ล.๑๖) หรือ ATR บินรับ-ส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งโพรงจมูกของบุคคลกลุ่มเสี่ยง จ.ภูเก็ต เพื่อนำมาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๖ (บ.ล.๑๖) หรือ ATR สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการบินรับ-ส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งโพรงจมูกของบุคคลกลุ่มเสี่ยงในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำมาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมวันละ ๑ เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

ห้องประชุมปฏิบัตินักบิน กองทัพอากาศ
ห้องประชุมปฏิบัตินักบิน กองทัพอากาศ

เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเพิ่มมาตรการตรวจหาเชื้อเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงสูง กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และกลุ่มที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

การบินรับ-ส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งโพรงจมูกของบุคคลกลุ่มเสี่ยงในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำมาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมวันละ ๑ เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
การบินรับ-ส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งโพรงจมูกของบุคคลกลุ่มเสี่ยงในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำมาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมวันละ ๑ เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์จากบริษัทเอกชน ในการเก็บสารคัดหลั่งโพรงจมูกเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 และนำตัวอย่างสารคัดหลั่งดังกล่าว ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร โดยจะทราบผลการตรวจในวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่ทำให้การคัดกรองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโรค

เครื่องบินแบบที่ ๑๖ (บ.ล.๑๖) หรือ ATR
(กองทัพอากาศ)

ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สำนักข่าว “RATCHATA NEWS” 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.