ประกันภัยไทยวิวัฒน์ มอบทุนสนับสนุน ทีมวิจัย ม.ธรรมศาสตร์ ผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) ให้บุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านการประกันภัย และเป็นบริษัทฯ ผู้พัฒนาประกันรถเปิดปิด “ไม่ขับ ไม่ต้องจ่ายค่าประกัน ประหยัดกว่าถึง 40%” นำโดย นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมสมทบทุนสนับสนุนทีมวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1,000,0000 บาท เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลน ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนการทำหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง และดูแลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ และลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ที่อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อประชาชน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

นาย จีรพันธ์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่สำคัญ คือ การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัส โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสู่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ในการสนับสนุนการผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำในครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ และเพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่อย่างหนักเพื่อดูแลประชาชน ดังนั้นการจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้และฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้”

สำหรับหน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) ที่คิดค้นโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน้ากากผ้า 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1-2 ทำด้วยผ้า Cotton Silk ที่มีโครงสร้างเป็นด้ายยืน Polyester Microfiber มีคุณสมบัติกันน้ำ กันไรฝุ่น มีเนื้อนุ่มและระบายอากาศได้ดี โดยมีการเคลือบสาร NUVA-1811 ซึ่งมีอนุภาคระดับไมครอน แทรกไปในเนื้อผ้า ทำให้น้ำไม่สามารถแทรกซึมได้ และชั้นในสุด ทำด้วยผ้า Cotton เพื่อดูดซับความชื้นและสารคัดหลั่ง ทั้งยังระบายอากาศได้ดี ซึ่งสามารถซักทำความสะอาดได้ถึง 30 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนและมีราคาสูงส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและประชาชนโดยตรง ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ในฐานะบริษัทประกันภัยไทยที่เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือและดูแลสุขภาพของทุกคน ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสภายในองค์กร อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของบริษัทสามารถบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องและดีที่สุด ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับลูกค้า พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการมอบสิทธิพิเศษเพื่อเยียวยาให้แก่ผู้เอาประกันของบริษัทในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้
• ประกันเดินทางต่างประเทศ กรมธรรม์รายปีและกรมธรรม์ประกันเดินทางเปิดปิด ที่มีผลคุ้มครองอยู่ในวันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาคุ้มครองออกไป 3 เดือน นับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครองเดิมโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่มีการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

หน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask)
เป็นหน้ากากผ้า 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1-2 ทำด้วยผ้า Cotton Silk ที่มีโครงสร้างเป็นด้ายยืน Polyester Microfiber มีคุณสมบัติกันน้ำ กันไรฝุ่น

• ประกันรถเปิดปิด ไทยวิวัฒน์ มอบประกันภัยโควิด-19 ความคุ้มครอง 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน สำหรับผู้ซื้อกรมธรรม์ใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด แพ็กเกจ 12 เดือน ตั้งแต่ 23 มี.ค. – 30 เม.ย.63 (ร่วมมอบสิทธิพิเศษโดย พรีเมี่ยมไดเร็ค โบรกเกอร์)

• ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health มอบสิทธิพิเศษ ค่าตรวจคัดกรองไวรัส COVID-19 สูงสุดถึง 2,000 บาท ให้กับผู้เอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (ร่วมมอบสิทธิพิเศษโดย พรีเมี่ยม ไดเร็ค โบรกเกอร์)
โดยสามารถติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.thaivivat.co.th..

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465 Cr.,Picture Internet

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.