ผู้บัญชาการทหารอากาศเยี่ยมชมการทดสอบการใช้งานน้องถาดหลุม

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมการทดสอบการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (RTAF Nursing_Bot) หรือน้องถาดหลุม ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เพื่อติดตามเร่งรัดการผลิต และให้คำแนะนำ เพื่อให้นวัตกรรมที่คิดค้นมีคุณภาพมาตรฐาน มีต้นทุนการผลิตต่ำและใช้ประโยชน์ได้ในกองทัพ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
(ผู้บัญชาการทหารอากาศ)

โดยทีมงานวิจัยโครงการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชได้ดำเนินการพัฒนาน้องถาดหลุมเสร็จเรียบร้อย พร้อมติดตั้งแท็ปเล็ตให้กับน้องถาดหลุมเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารหรือสอบถามอาการกับผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ทีมงานวิจัยได้ทำการฝึกการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลในการควบคุมน้องถาดหลุมผ่านวิทยุควบคุม โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี

โดยกำหนดส่งมอบให้เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๓ ตัว ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) นำไปใช้งานต่อไป

สำหรับน้องถาดหลุมในชุดแรกมีขีดความสามารถในการลำเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า แก่ผู้ป่วย COVID-19 โดยควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ ไปยังเตียงผู้ป่วย ตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติผู้ป่วย COVID-19 พร้อมการทำงานของระบบจดจำใบหน้า จากนั้นระบบจำทำการบันทึกอุณหภูมิที่วัดได้พร้อมวันเวลาที่ตรวจวัดลงบนภาพใบหน้าผู้ป่วย และนำไปเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าดูทางมือถือได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบนโยบายให้ทีมงานวิจัยโครงการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พัฒนาหุ่นยนต์ในชุดต่อไปให้มีความฉลาดมากขึ้น โดยพัฒนาการใช้งานให้เป็นแบบ AI ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่พยาบาลควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.