อย่างเสี่ยง..ปลดล็อค..!!เชื้อโควิด-19 มีอันตรายถึงชีวิตสูงถึง 10 เท่า….ต้องค่อยเป็นค่อยไป..!!

เชื้อโควิด-19 มีอันตรายถึงชีวิตสูงถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดทั่วโลกเมื่อปี 2552″
.
นาย ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายนว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มขี้นอย่างรวดเร็วมาก ขณะที่การชะลอตัวเป็นไปอย่างเชื่องช้ามากกว่า นอจากนี้ ยังระบุด้วยว่าหากประเทศต่างๆ จะยกเลิกมาตรการที่ได้นำมาใช้เพื่อรับมือกับเชื้อไวรัสนี้ ต้องยกเลิกอย่างช้า ๆ และต้องมีการควบคุม ไม่สามารถยกเลิกได้ทั้งหมดทันทีในคราวเดียวกัน

นายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส
 ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO)

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก ระบุเกณฑ์ 6 ข้อสำหรับประเทศต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับพิจารณายกเลิกมาตรการทั้งหลายที่ใช้อยู่ โดยควรพิจารณาประกอบด้วย
.
1. สามารถควบคุมการแพร่เชื้อได้แล้วหรือไม่
.
2. มีมาตรการในการค้นหา ตรวจหาเชื้อ กักตัว รักษา และติดตามผู้ติดเชื้อทั้งหมดแล้วหรือไม่
.
3. สามารถลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ อาทิ บ้านพักคนชรา ได้แล้วหรือไม่
.
4. มีมาตรการป้องกันในสถานที่ทำงาน โรงเรียน และสถานที่อื่นๆ ที่ผู้คนจำเป็นต้องไป อย่างดีแล้วหรือไม่
.
5. สามารถจัดการกับความเสี่ยงหลักๆ ได้
.
6. ชุมชนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และให้ความร่วมมือ ปรับตัวเข้ากับแนวปฏิบัติใหม่ได้
.

ผอ.องค์การอนามัยโลกยังย้ำว่า ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่จำเป็นต้องทำในการระงับการแพร่ระบาด คือการพัฒนาวัคซีนและนำมาใช้นั่นเอง
.
ที่มา : https://www.who.int/…/who-director-general-s-opening-remark…

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.