“กองทัพอากาศร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกส่งคนไทยที่ครบกำหนดการเฝ้าระวังกลับภูมิลำเนา”

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วย พลอากาศตรี ธนวิตต สกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา และ นายแพทย์ สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม ร่วมส่งคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซียและเข้าพักใน State Quarantine โรงเรียนการบินครบกำหนด 14 วัน กลับภูมิลำเนา ณ อาคารแสนเมือง โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
พลอากาศตรี ธนวิตต สกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
นายแพทย์ สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นมา State Quarantine โรงเรียนการบิน ได้รับผู้เข้าพักเพื่อเฝ้าระวัง จำนวน 75 คน (ผู้ชาย 33 คน ผู้หญิง 42 คน) ทั้งหมดเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาเฝ้าระวังโรค ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 และจนถึงขณะนี้ทุกคนอาการปกติ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดยกระทรวงคมนาคมสนับสนุนรถยนต์โดยสารส่งผู้เฝ้าระวังกลับภูมิลำเนา แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้

  • กทม.และปริมณฑล จำนวน 35 คน
  • ภาคกลาง จำนวน 13 คน
  • ภาคอีสาน จำนวน 10 คน
  • ภาคตะวันออก จำนวน 8 คน
  • ภาคใต้ จำนวน 3 คน
  • ภาคเหนือ จำนวน 6 คน
    รวมจำนวน 75 คน

หลังจากนี้ โรงเรียนการบินจะได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องแยกตัวเพื่อเฝ้าระวังชุดต่อไป

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.