กองบัญชาการกองทัพไทย และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการแพทย์

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วย
ความร่วมมือทางการแพทย์ กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น ๓ อาคารบริหาร ๒ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วย
ความร่วมมือทางการแพทย์ กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ศ.นพ. นิธิ มหานนท์
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

การลงนามฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธานใน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาลของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย และครอบครัว ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้มีสาระสำคัญใน ๖ ด้าน

บันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding : MOU)
บันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding : MOU)

ได้แก่ ด้านการวิจัยและพัฒนาการเข้าร่วมในโครงการวิจัยต่าง ๆ ด้านการศึกษาและฝึกอบรมทางการแพทย์และภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจต่อไป

(Memorandum of Understanding : MOU)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร
๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.