“ทูตพาณิชย์กัมพูชา” (พณฯ ลง วิชาโล).. ชี้ช่องทำมาค้าขาย แนะเข้าไปลงทุนในตลาดกัมพูชา

   “ทูตพาณิชย์กัมพูชา” เปิดโพยสินค้าที่ชาวกัมพูชาต้องการจากไทย เผยมีทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง วัสดุก่อสร้าง รวมถึงต้องการระบบการบริหารจัดการโรงแรม สปา ร้านอาหาร การใช้แอปพลิเคชั่น ระบุยังมีโอกาสเข้าไปลงทุนอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป วัสดุก่อสร้าง แฟรนไชส์ แนะศึกษากฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนให้ดีก่อนเข้าไปลุย

     นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยสำนักงานฯ ได้ทำการสำรวจแนวโน้มความต้องการของตลาดกัมพูชาทั้งด้านการค้าและการลงทุนพบว่า ในด้านการค้า สินค้าที่มีโอกาสขยายตัวสูงในตลาดกัมพูชา ได้แก่ สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยทำการค้ากับกัมพูชาอยู่แล้ว และยังมีโอกาสในการขยายตลาดเพิ่มเติม เนื่องจากสินค้าไทยเป็นที่ต้องการ เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวกัมพูชา รวมทั้งยังมีภาคบริการที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การนำนวัตกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชั่น มาใช้ในการสร้างระบบบริหารจัดการในโรงแรม สปา ร้านอาหาร ซึ่งบริการเหล่านี้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการกัมพูชาด้วยเช่นกัน

      ในด้านการลงทุน ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปสินค้าเกษตร วัสดุก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นสาขาการลงทุนที่มีศักยภาพ มีความต้องการสูง ซึ่งผู้ประกอบการควรรักษาคุณภาพของสินค้าให้เท่าเทียมกับสินค้าที่นำเข้าจากไทย เนื่องจากชาวกัมพูชาให้การยอมรับสินค้าที่ผลิตจากไทย ดังนั้นหากผลิตในกัมพูชา คุณภาพควรเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังมีโอกาสเข้าไปลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สปา และร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพ และมีโอกาสเติบโตได้สูงในตลาดกัมพูชา

     อย่างไรก็ตาม ในการเข้าไปทำการค้าและการลงทุนในกัมพูชา ผู้ประกอบการจะต้องศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้า การลงทุน เช่น ในเรื่องของการค้า จำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารรับรองต่างๆ ใบรับรองสุขอนามัย ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงเรื่องภาษีนำเข้า และในด้านการลงทุน ต้องศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อัตราภาษีประเภทต่างๆ และการจดทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆ ในกัมพูชา สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะทำการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชาต้องศึกษา

​นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ให้ข้อมูลว่า กัมพูชาเป็นประเทศที่ได้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจากหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ สหภาพยุโรป (อียู) หรือประเทศอื่นๆ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ หากผู้ประกอบการไทยสนใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชา ขณะเดียวกันกัมพูชามีสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ประกอบการชาวต่างชาติมากมายด้วย

นายลง วิชาโล
ฑูตพาณิชย์กัมพูชา ประจำประเทศไทย
     ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถรับชมข้อมูลฉบับเต็มได้ทาง https://www.facebook.com/1169DITP/videos/2647550295374036/ และผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินธุรกิจในกัมพูชา สามารถติดต่อสำนักงานฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และพร้อมที่จะให้ข้อมูลผู้ประกอบการไทย หรือสามารถติดต่อทางอีเมล [email protected] เพื่อขอรับคำปรึกษาได้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
16 เมษายน 2563

สำนัักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.