“ผบ.ทอ.ตรวจติดตามให้กำลังใจการผลิตนวัตกรรมมอบให้ จชต.”

(วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓) พลอากาศ เอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจติดตามความก้าวหน้าในการผลิตนวัตกรรม รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ตามโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมตั้งการ์ด สู้ COVID-19” ที่กองทัพอากาศได้จัดทำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักรบชุดขาวกับชาวไทยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน หลังจากที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรือเสาะ ๒๘ คนต้องถูกกักตัว ๑๔ วันจากการปกปิดประวัติของผู้ติดเชื้อ

พลอากาศ เอก มานัต วงษ์วาทย์
(ผู้บัญชาการทหารอากาศ)

โดยกองทัพอากาศได้นำนวัตกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาบุคลากรของกองทัพอากาศสำหรับต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ไปมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมนำถุงยังชีพไปมอบให้พี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค โดยให้ผู้แทนแต่ละพื้นที่มารับถุงยังชีพได้ที่โรงพยาบาล

โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้เดินทางไปตรวจติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน ๑,๕๐๐ ชุด (สำหรับชาวมุสลิม ๑,๓๐๐ ชุด และชาวพุทธ ๒๐๐ ชุด) ณ ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง กรมสวัสดิการทหารอากาศ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามและให้กำลังใจในการสร้างนวัตกรรมที่จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสู้กับโควิด-19 ได้แก่

“อินทรีย์อนามัย” ซึ่งเป็นเครื่องกดแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยเท้า กำหนดนำไปมอบจำนวน ๖ เครื่อง พร้อมแอลกอฮอล์เจลแบบขวดกด ๓๐๐ ซีซี จำนวน ๕๐ ขวด แอลกอฮอล์สำหรับรีฟิลแกลลอนขนาด ๖ ลิตร จำนวน ๔ แกลลอน ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

“น้องบุญช่วย” ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจ กำหนดนำไปมอบจำนวน ๒ ชุด ณ กรมช่างอากาศ บางซื่อ

“Shield Box” ซึ่งเป็นเครื่องกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่แพทย์กับผู้ป่วยในการให้บริการตรวจรักษา กำหนดนำไปมอบจำนวน ๗๕ กล่อง (ฉากกั้นแบบนั่ง ๑๒ กล่องและแบบนอน ๖๓ กล่อง) ณ กรมแพทย์ทหารอากาศและศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ยังมีนวัตกรรมอื่นอีกหลายรายการที่จะนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย โดยมีกำหนดการเดินทางไปมอบสิ่งของและนวัตกรรมดังกล่าวด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-130 ในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.