องค์การตลาดสานสายใยมอบน้ำใจแจกอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่ม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid – 19

องค์การตลาด สาขาลำพูน จังหวัดลำพูน นำโดย นางนรมน ใจการณ์ ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน พร้อมด้วย พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน จับมือกับพันธมิตรผู้ประกอบการภายในตลาด จิตอาสา และภาคีเครือข่าย สานสายใยมอบน้ำใจแจกอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่ม ณ บริเวณตลาดสาขาลำพูน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

โดยใช้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการต่อแถวเข้ารับอาหาร พร้อมจัดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทั้งนี้ ตลาดสาขาลำพูนขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้ามาในบริเวณตลาด เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว

องค์การตลาดขอขอบคุณผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคอย่างเต็มความสามารถ ขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง องค์การตลาดเราพร้อมสนับสนุนให้ทุกครอบครัวปลอดภัยฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การตลาด (อต.) สาขาลำพูน จังหวัดลำพูน
หมายเลขโทรศัพท์ 053-982-473

ด้วยความห่วงใยจาก องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.