รมว.พม. ลงพื้นที่ช่วยชาวเคหะชุมชนฉลองกรุง หนองจอก ที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 63 เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง เขตหนองจอก กทม. เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ตามแนวคิด สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน

นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

นายจุติ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ตามแนวคิด สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน เพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุดในชุมชนนำร่อง 286 ชุมชน ของ กทม. ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ซึ่งวันนี้ ตน พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวง พม. นพ.เกษม เวชสุธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จากกรมอนามัย นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง เขตหนองจอก กทม. ซึ่งอยู่ในความดูแลของ กคช. ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2537 บนพื้นที่กว่า 426 ไร่ มีที่พักอาศัยทั้งหมด 3,599 หน่วย โดยแบ่งการบริหารจัดการและประสานงานในโครงการออกเป็น 6 โซน แต่ละโซนจะมีประธานและคณะกรรมการรับผิดชอบที่มาจากการคัดเลือก

นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า ตนได้พบปะเยี่ยมและพูดคุยกับผู้แทนโซนและชาวชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อสอบถามถึงปัญหาและความต้องการในการช่วยเหลือต่างๆ อาทิ การจัดตั้งคลินิก และการจัดตั้งโรงเรียนในชุมชน เพราะใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การสำรวจปัญหาและความต้องการไม่ทั่วถึง การจัดสรรความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง และระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เป็นต้น ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กคช. สำนักงานเขต และกรมอนามัย เป็นต้น รับเรื่องไปดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ และรายงานผลให้ตนทราบโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ได้มอบอาหารปรุงสุก สะอาด และเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับชาวชุมชนที่เดือดร้อนอีกด้วย

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมาลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบปัญหาในเขตหนองจอกว่ามีปัญหามากมาย เช่นเดียวกับปัญหาของบ้านเมือง ทั้งที่แก้ไขได้ทันทีและรอการแก้ไข แต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลตั้งใจ คือ เราจะไม่ทิ้งกันและเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการทำงานให้ครบในทุกชุมชน ด้วยคณะทีมงานเชิงรุกที่ออกไปพบคนในชุมชนและเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาความขาดแคลน และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้ดีที่สุด

โดยเราจะสำรวจว่าที่ไหนที่มีปัญหาและความขาดแคลนที่หน่วยงานยังเข้าไปไม่ถึง เราจะไปช่วยเหลือทันที โดยเฉพาะปัญหาที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ เราจะนำไปแก้ไขให้ได้เร็วที่สุด สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อระเบียบ จำเป็นต้องขอนโยบายของผู้บริหารกระทรวง พม. เพื่อจะได้รีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ตนรู้สึกยินดีและขอบคุณที่เห็นทุกฝ่ายเข้ามาร่วมงานกันในวันนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่แบ่งฝ่ายกัน และยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่สำคัญ

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.