พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อแก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ SCG.ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่างๆ 20 แห่งทั่วประเทศ

พล อากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
(ผู้บัญชาการทหารอากาศ )

ได้แก่ 1.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 2.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 3.สถาบันบำราศนราดูร 4.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 5.สถาบันโรคทรวงอก 6.รพ.ตำรวจ 7.รพ.กลาง 8.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 9.รพ.นครปฐม. 10.รพ.ราชบุรี 11.รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก 12.รพ.พหลพลพยุหเสนา 13.รพ.อุตรดิตถ์ 14.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 15.รพ.นครพิงค์ 16.รพ.อุดรธานี 17.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 18.รพ.สุราษฏร์ธานี 19.รพ.สงขลานครินทร์ และ 20.รพ.หาดใหญ่


โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 1430 กองทัพอากาศได้จัดให้มีพิธีรับพระราชทานห้องตรวจเชื้อดังกล่าว ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาร่อากาศ โดยมี พล อากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศโทเกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรีทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้บริหาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG.ได้เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจเชื้อดังกล่าว


พลอากาศโท.เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระเมตตาต่อกองทัพอากาศ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ SCG.ดำเนินการก่อสร้างให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ 20 แห่งทั่งประเทศ


สำหรับนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อนี้พัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution ภายในห้องตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มีระบบที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาดปลอดภัย และระบบการป้องกันอากาศรั่วไหล ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์และบุคลากรทางกาวรแพทย์อีกด้วย

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.