“จ.เชียงราย ร่วมกับ ม.เชียงใหม่และกงสุลจีน ณ นครเชียงใหม่ ส่งนักศึกษากลับเมืองจีน”……

จังหวัดเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครเชียงใหม่ ส่งนักศึกษากลับบ้าน

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉินตู แห่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางกลับไปยังนครเฉินตู มณฑล เสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 29 คน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดเชียงราย ตรงไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อเดินทางกลับบ้านปลายทางสนามบินเฉินตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยสายการบิน Sichuan Airine เที่ยวบิน ออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เมื่อเวลา 12.40 น.

การปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกและส่งเยาวชนกลับบ้านในครั้งนี้ ภาควิชาภาษาต่างประเทศเสฉวน (Chengdu Institute Sichuan International Studies University) ซึ่งมีภารกิจดูแลนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยเฉินตู กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาจีนกลับประเทศจีน เมื่อศึกษาจบตามโครงการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยในเส้นทางผ่านจุดตรวจคัดกรองบูรณาร่วมที่จุด บนทางหลวงหมายเลข 118 อำเภอเวียงป่าเป้า คณะได้รับการให้บริการอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ โดยการอำนวยการของนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมทีมงานที่เข้มแข็งและให้บริการตรวจคัดกรองพร้อมเอกสารการเดินทางได้โดยเรียบร้อยเป็นที่ประทับใจแก่คณะ ซึ่งเป็นเยาวชนจีน ที่มีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี รวม 29 คนด้วย

โดยนักศึกษาได้จองตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับ โดยสายการบิน Sichuan Airine ในวันเสาร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ของอีกคณะหนึ่ง จะเดินทางออกจากเชียงรายเวลา 12.50 น. ด้วยเที่ยวบิน 3u8288 และถึงเฉิงตู เวลา 16.20 น. (ตามเวลาจีน) ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวใช้เวลาการบินประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที

ทั้งนี้ สถาบันภาษา ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางทุกเที่ยวบิน ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในวันที่ 2 และวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ นักศึกษาทั้งหมดได้พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ก่อนมีวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถาบันภาษาๆ มีมาตรการในการควบคุมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัย พร้อมทั้งได้เพิ่มมาตรการตรวจวัดไช้ มีการตรวจสอบการอยู่ประจำหอพัก หรือที่พักของทุกคนเป็นประจำทุกวันอีกด้วย โดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมเดินทางให้ความร่วมมือและยินดีเข้ารับการตรวจคัดกรอง ตามกระบวนการในด่านป้องกันโรคระหว่างทางทุกด่าน และรักษาระยะห่าง Social Distancing ในระหว่างการเดินทางโดยเคร่งครัด

โดยการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือของจังหวัดเชียงราย และนักศึกษา ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องล้วนมีความพึงพอใจที่ได้รับการปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ ละมุลละม่อมเป็นอย่างดี ด้วยรอยยิ้มในความประทับใจ อันเป็นการสร้างความประทับใจและความชื่นชมยินดีแก่กลุ่มนักศึกษาชาวจีน ตลอดทั้งครอบครัวของนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเมืองต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและความมั่นใจ ตลอดทั้งความประทับใจในมิตรภาพและรอยยิ้ม รวมทั้งความมีน้ำใจและไมตรีของชาวไทยและชาวเชียงรายอีกด้วย

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Cr.,Prd-Chiangrai

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.