องค์การตลาดปราบยุงลาย เตรียมรับมือไข้เลือดออกก่อนฝนนี้

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดย นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมด้วย พันจ่าเอก เกรียง ดุสิตากุล ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน มีความกังวลและห่วงใยพี่น้องในชุมชนกับโรคไข้เลือดออกอันมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งมักพบการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

องค์การตลาดจึงไม่รอช้า จับมือกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน เร่งดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในบริเวณแผงประกอบการค้า ท่อระบายน้ำทิ้ง ห้องน้ำสาธารณะ ห้องเช่าพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และบ้านเรือนชุมชนองค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน ซอยสวนผัก 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ อีกทั้งรณรงค์ให้เฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมพาหะนำโรคอย่างเข้มข้น

ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลที่พักอาศัย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรค หากสงสัยหรือมีอาการคล้ายลักษณะโรคไข้เลือดออก ไม่ควรซื้อยารับประทานเองเด็ดขาด และควรพบแพทย์ทันที

ด้วยความห่วงใยจาก องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย

——————————
แผนกประชาสัมพันธ์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ 0 2024 9270-4 ต่อ 17, 30, 35
โทรสาร 0 2024 9277
E-mail: [email protected]

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.