เดินหน้าเก็บอวน!  ภัยคุกคามสัตว์ทะเล!   อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน  ร่วมกับจิตอาสา และภาคประชาชน กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพะงัน  ร่วมกันดำน้ำเก็บซากอวนประมง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) – 3 พ.ค.2563 | ข่าวสร้างสรรค์รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “พลาสติก” ภัยร้ายแห่งท้องทะเล ยังคงเป็นภัยคุกคามที่ผลาญชีวิตสัตว์ทะเลมาโดยตลอด  มีซากอวนมากมายที่จมอยู่ที่พื้นทะเล  ซากอวนเหล่านี้เปรียบได้คือ “กับดักสัตว์น้ำ”  มีสัตว์ทะเลจำนวนไม่น้อยต้องตายภายใต้กับดักนี้  แม้แต่ปะการังที่สวยงามก็ถูกยับยั้งการเจริญเติบโตและแตกหักเสียหายจากตาข่ายพลาสติกร้ายนี้เช่นกัน   ส่งผลให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และเหล่าจิตอาสาที่มีจิตความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแห่งท้องทะเลพะงัน  ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนร่วมแรงสามัคคี ออกทำการเก็บอวนประมงเก่าในช่วงที่เหมาะสมอยู่อย่างสม่ำเสมอ

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2563  ทีมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จับมือกับจิตอาสา ทีม Phangan Sea Guardian , Core Sea และ กลุ่มดอกไม้ทะเลเพื่อการอนุรักษ์เกาะพะงัน ลงทำการเก็บซากอวนประมงที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตสิ่งมีชีวิตในทะเล  และเป็นขยะที่ส่งผลรุนแรงกับทรัพยากรธรรมชาติ  การดำเนินการเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนและมีขั้นตอนตามหลักวิชาการ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ยังคงมีการวางแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปกป้องทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเก็บขยะ dive site ก็เกาะแตนอกนี้  ข้างล่างใต้พื้นน้ำมีโขดปะการังบ้าง โขดหินบ้าง คลื่นใต้น้ำแรง มันก็พัดพาอวนชาวประมงไปเกี่ยวหิน  ชาวประมงต้องรักษาอวน ก็จะเลือกตัดอวนทิ้ง กลายเป็นกับดักสัตว์สัตว์ทะเล   ตลอดการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  มีบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของทีมงานทุกคนที่ร่วมใจกันทำกิจกรรมทำความดีครั้งนี้

———————————————–
#สำนักข่าวRATCHATANEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.