พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผวจ.เพชรบูรณ์ เชิญพวงมาลาหลวงและ พวงมาลา ของพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า “นายคาร ไชยประเสริฐ”


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายคาร ไชยประเสริฐ พนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดหน่วยงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจปราบปรามในพื้นที่ป่าเทือกเขารวก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อ าเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 และตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเนินถาวรพัฒนาราม ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของอย่างหาที่สุดมิได้ของนายคาร ไชยประเสริฐและครอบครัวนายวสันต์ กล่อมจินดา หัวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา กล่าวว่า “นายคาร ไชยประเสริฐ” พนักงานพิทักษ์ป่าหัวหน้าชุดลาดตระเวนฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจปราบปรามและลาดตระเวนโดยถูกปลิดชีพด้วยอาวุธปืนจากพวกแอบลักลอบล่าสัตว์ป่า เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 “คาร” เป็นหัวหน้าชุดที่ดีมีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี ทุ่มเทในงานที่ทำและมุ่งหวังทำให้ดีที่สุด เพื่อปกป้องป่าดง คงไพร ไทยยั่งยืน “คาร” เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นกำลังสำคัญที่ภาคภูมิในงานที่ทำ เหตุการณ์นี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ควรที่ต้องสูญเสียคาร ซึ่งอยู่ในวัยที่สามารถท าสิ่งที่ดีต่อไปได้อีกมากมาย ทั้งในฐานะข้าราชการที่ดีมีอนาคต และหัวหน้าครอบครัวที่ดี กระผม “นายวสันต์ กล่อมจินดา” ในนามส่วนตัวและในนามผู้บังคับบัญชาโดยตรงในฐานะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา รวมทั้ง ในนามเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาทุกคน ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บังคับบัญชา ผู้มีพระคุณ พี่ เพื่อน น้อง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และผู้เกี่ยวทุกท่านที่ทุ่มเทช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นกำลังใจอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งจะสะท้อนติดตรึงใจตราบนานเท่านาน พวกเราจะรัก ดูแล ปกป้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

เพื่อปฏิบัติงานราชการให้เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อดทน เสียสละ เพื่อให้งานในหน้าที่รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผลดีที่สุด อย่างไรก็ตาม พลังพวกเรามีมากและไม่ทิ้งกัน ขอเรียนยืนยันว่า เราทุกคนไม่เสียขวัญและกำลังใจ เนื่องจากเรารู้ภารกิจว่าเราทำอะไร เราตั้งใจมาทำหน้าที่ เราเข้าใจดีว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างและมั่นใจว่าพวกเราก็ไม่แตกต่างกันในอันที่จะทำงานราชการในฐานะข้าของแผ่นดินให้ดีที่สุดตราบลมหายใจสุดท้าย

นายคาร ไชยประเสริฐ พนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดหน่วยงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกลาดตระเวนในพื้นที่ ก่อนปะทะ
นายคาร ไชยประเสริฐ พนักงานพิทักษ์ป่าฯ
นายคาร ไชยประเสริฐ พนักงานพิทักษ์ป่าฯ..ออกตระเวนพร้อมทั้งคณะปฏิบัติภาระกิจตลอดห้วงเวลาทั้งกลางวัน-กลางคืน
พบศพ นายคาร ไชยประเสริฐ พนักงานพิทักษ์ป่าฯ หลังปะทะฯ
เคลื่อนย้ายศพ. นายคาร ไชยประเสริฐ พนักงานพิทักษ์ป่าฯ
หลังปะทะ นายคาร ไชยประเสริฐ ถูกยิงเสียชีวิต..ทางคณะกำลังนำศพออกมาจากที่เกิดเหตุฯ..
นายคาร ไชยประเสริฐ พนักงานพิทักษ์ป่าฯ
(ขอคาระวะด้วยหัวใจที่กล้าแกร่ง)


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข่าวแจกลำดับที่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

#สำนักข่าวRATCHATANEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.