มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19 มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือศิลปินตลกผ่านสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ (8 พฤษภาคม 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ และคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการฯ มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผ่านสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญและกำลังใจแก่ศิลปินตลก ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีนายกิตติ ปักษี (โอบะ เสียงเหน่อ) นายกสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนรับมอบ รวมทั้งศิลปินตลก นำโดย คุณศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) อดีตนายกสมาคมฯ คุณเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา (หม่ำ จ๊กมก) คุณพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (โย่ง เชิญยิ้ม) คุณธวัชชัย คชาอนันต์ (แฮ็ค ชวนชื่น) และ คุณประเวศ น่วมอยู่ (โทน ชวนชื่น) ร่วมในพิธีรับมอบ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ
คุณพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (โย่ง เชิญยิ้ม)

“ถุงยังชีพมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา และน้ำมันพืช บรรจุลงถุงผ้า โดยมูลนิธิฯ ได้ริเริ่มออกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามชุมชนต่างๆ นับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 63 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งด้านที่มูลนิธิฯ ได้ขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติมลงสู่ชุมชนภายหลังจากที่มูลนิธิฯ ได้ออกแจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) คิดมูลค่าการช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4.4 ล้านบาท

ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง …แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน

ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต

แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน…

#สำนักข่าวRATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.