“กรมป่าไม้”..ร่วมใจปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

6 พฤษภาคม 2563
กรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภูมินทร์ บุญบันดาล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี นายเสงี่ยม ฝาเฟี้ยม นายก อบต. เขาน้อย

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้
เป็นประธาน “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมใจกันพร้อมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติ

โดยการปลูกเสริมป่าในเนื้อที่ 10 ไร่ โดยปลูกต้น พะยูง ประดู่ป่า มะค่าโมง ตะแบกนา มะฮอกกานี แคนา รวมประมาณ 1,000 ต้น ณ บริเวณโครงการป่าชุมชนบ้านลำน้ำเขียว ม.5 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ทั้งนี้กรมป่าไม้ยังให้ความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีการสแกนก่อนเข้างานทุก พร้อมทั้งมีการยืนเวณระยะหางเพื่อความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

#สำนักข่าวRATCHATANEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.