“โครงการศาลยุติธรรมปันน้ำใจ” สู้วิกฤตโควิด-19

ศาลยุติธรรมร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี และบริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด ได้จัดโครงการศาลยุติธรรมปันน้ำใจ ช่วยพี่น้องชาวไทยจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

ด้วยศาลยุติธรรมได้รับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขาดแคลนอาหาร และสิ่งป้องกันโรคที่จำเป็นทั่วประเทศรวมถึงจังหวัดนนทบุรีด้วย นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ นายสันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดยดำริของท่านประธานศาลฎีกา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นสำคัญ ศาลยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยนายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี โดยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จัดมอบข้าวกล่อง ข้าวสารอาหารแห้ง และอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย รวมถึงเจลล้างมือ และหน้ากากผ้า แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1,000 ชุด

รวมทั้งจัดตั้งตู้แบ่งปันน้ำใจเพื่อให้ประชาชนทั่วไป หยิบอาหารและสิ่งของจำเป็นในตู้ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนทั้งอาหารและเสื้อผ้าเครื่องใช้ที่จำเป็น อีกด้วย

#สำนักข่าวRATCHATANEWS 085-157-7465 ปริม วิริยา #รายงาน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.