รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงติดตามสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

เมือวันที่13 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.นครสวรรค์. พร้อมด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนนายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.นครสวรรค์
นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.นครสวรรค์.
(ตรวจเยี่ยมพื้นโรงงานอุตสาหกรรม จ.นครสวรรค์)
นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.นครสวรรค์.
(ตรวจเยี่ยมพื้นโรงงานอุตสาหกรรม จ.นครสวรรค์)
นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.นครสวรรค์.
(ตรวจเยี่ยมพื้นโรงงานอุตสาหกรรม จ.นครสวรรค์)
นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.นครสวรรค์.
(ตรวจเยี่ยมพื้นโรงงานอุตสาหกรรม จ.นครสวรรค์)

ตามมาตรการยัยยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) เพื่อเป็นการป้องกันให้ผู้ใช้แรงงานห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางจังหวัดนครสวรรค์จึงได้ เดินทางมาตรวจสอบบริษัท ยนต์ผลดี จำกัด และบริษัท เดชชัยรับเบอร์ จำกัด อ.เมืองนครสวรรค์

#สำนักข่าวRATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.