“กฟผ.เขื่อนสิรินธร”..มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานสาธารณสุข และด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ฯ

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสังวาล  พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานสาธารณสุข/ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เขื่อนสิรินธร จำนวน ๓ แห่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้.-

๑. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ได้แก่ที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน ๗ อันAlcohol 70% จำนวน ๘ แกลลอนหมวกคลุมผมตัวหนอน จำนวน ๓๐๐ ชิ้นฉากกั้น (PVC) จำนวน ๗ ชุด เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้ ๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้แก่ รพ.สต.แก่งศรีโคตร , รพ.สต.ช่องเม็ก , รพ.สต.หัวสะพาน , รพ.สต.นิคม 2 , รพ.สต.คันเปือย , รพ.สต.คำก้อม และ รพ.สต.คันไร่

๒. ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ด่านช่องเม็ก) ได้แก่ฉากกั้น (PVC) จำนวน ๑ ชุด Alcohol 70% จำนวน ๑ แกลลอน ที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน ๑ อัน
๓. โรงพยาบาลสิรินธร ได้แก่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำ Alcohol Gel ประกอบด้วย เอทานอล 93% จำนวน ๔๐๐ ลิตร , Propylene glycol จำนวน ๑๐ กิโลกรัม , Carbopol จำนวน ๕ กิโลกรัม , น้ำกลั่นสะอาด จำนวน ๑๒ โหล , ขวดปั๊มใส่เจล (500ml) จำนวน ๒๐๐ ขวด ,

Organic Essential ๑,๒๐๐ ml , แกลลอนเปล่า (จุ ๕ ลิตร) ๘๐ แกลลอน และอุปกรณ์ในการผลิต ; ไม้ตีไข่ จำนวน ๔ อัน , บิ๊กเกอร์ตวง (จุ ๑ ลิตร) จำนวน ๕ ชุด , บิ๊กเกอร์ตวง (จุ ๕๐๐ ml) จำนวน ๕ ชุด , บิ๊กเกอร์ตวง (จุ ๑๐๐ ml) จำนวน ๕ ชุด , แท่งแก้วคนสาร จำนวน ๕ อันที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน ๓ อันหมวกคลุมผมตัวหนอน จำนวน ๓๐๐ ชิ้น
หน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐๐ ชิ้น
ภาพ/ข่าว กฟผ. เขื่อนสิรินธร

#สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.