กระทรวงมหาดไทย..ขอความร่วมมือทุกจังหวัด ทุกอำเภอ มีตู้ปันสุข…และที่จังหวัดนครสวรรค์.”ตู้ปันสุข”..เริ่มมีให้เห็นกันบ้างแล้ว..!!

     ตามที่กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ มีตู้ปันสุขส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีคำสั่ง่านไปยังหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เริ่มมีการติดตั้ง”ตู้ปันสุข” เป็นไปตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสพเหตุการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 โดยจะมีการติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ให้มากยิ่งขึ้น ต่อไป

การในจัดตั้งตู้”ปันสุข”เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากCOVID19 ณ ถนนสวรรค์วิถี หน้าศาลากลางจังหวัด
และขอเชิญชวนพี่น้องส่วนราชการร่วมดำเนินโครงการฯไปพร้อมๆกัน

#สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.