ปทุมธานี !! โมเดล ต้นแบบศูนย์กักแยกตัวตัดวงจร โควิด-19 ลดภาระหมอ ลดความเสี่ยงชุมชน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ และดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน ร่วมกับเครือข่ายด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (RoLD) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ชูยุทธศาสตร์ต้นน้ำ ดึงชุมชนร่วมการจัดการกลุ่มเสี่ยง เปิด “ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยกปทุมธานีโมเดล ต้าน COVID-19”

โครงการศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก (Isolation Facility) นี้เป็นต้นแบบการลงปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างปลอดภัย เพิ่มการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยจำกัดที่จำเป็นต้องกักตัว ให้มีที่พักแยกจากครอบครัวและชุมชน ลดความเสี่ยงของชุมชนที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โดยหวังขยายผลการปฏิบัติสู่พื้นที่ชุมชนในจังหวัดอื่นต่อไป

#สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.