โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 รายสุดท้ายกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, พ.ต.อ.วีรภัสส์ ห้วยหงษ์ทอง ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์, นายแพทย์วิทยา หวังสมบูรณ์ศิริ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฎฐ์ น้อมพรรณโณภาส แพทย์เจ้าของไข้ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 7 กลับบ้าน ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายสุดท้ายของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ

สำหรับผู้ป่วยรายที่ 7 เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 34 วัน ตรวจครั้งสุดท้ายไม่พบเชื้อโควิด-19 แพทย์อนุญาตกลับบ้านได้ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคม โดยปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขดังเช่นประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้เปิดให้การรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เป็นระยะเวลากว่า 52 วัน รักษาผู้ป่วยจนไม่พบเชื้อและอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ รวมทั้งหมดจำนวน 7 ราย ใช้บุคลากรที่ดูแลจำนวน 45 คน และยังคงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

#สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.