“เด็กๆ..ตื่นเต้นกับเปิดเทอม.ที่กำลังจะมาถึง”…ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรม Bar ber deliverly ให้กับเด็กชาวเขาเผ่าม้งในพื้นที่ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 63 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก โครงการร้อยใจรักษ์ บ.ห้วยลึก ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตัดผมกับเด็กชาวเขาในพื้นที่ห่างไกล ณ บ้านห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าาวเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาสูงและอยู่ห่างไกลความเจริญ เด็กๆ เข้าถึงโอกาสยากแล้งแค้น และขาดแคลนโอกาส อีกมากมาย ท่านใดอยากส่งเสริม และช่วยเหลือเด็กๆกลุ่มนี้ก็พร้อมกันส่งเสริมกับหน่วยงานการศึกษาที่เกียวขัองได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ทำให้โรงเรียนปิดเทอมต่อเนื่องเด็กๆ ชาวเขาจึงไม่มีโอกาสได้ตัดผม ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจึงจัดชุด Bar ber Deliverly บริการตัดผมให้เด็กชาวเขาเผ่าม้ง ณ บ.ห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบนมและขนมให้กับเด็กที่มารับบริการตัดผมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Cr.,Picture Internet

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.