“วัดห้วยปลากั้ง” วัดดัง ในจ.เชียงราย เปิดให้นักท่องเที่ยว..เที่ยวชม และส่งเสริมหลักธรรมะแห่งการเรียนรู้ฯ..โดยพระไพศาลประชาทร วิ. (ท่านเจ้าคุณพบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดฯ

ท่านเจ้าคุณพบโชค นำสื่อมวลชนชมการพัฒนาการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -​19 นอนเปิดให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่น ๆ เข้ามาแสวงบุญ​ปฏิบัติธรรม ณ วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย

พระไพศาลประชาทร วิ. (ท่านเจ้าคุณพบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย .

เช้าวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 พระไพศาลประชาทร วิ. (ท่านเจ้าคุณพบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เจริญพรนำสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ภายใต้สถานการณ์โควิด -​19 เพื่อเผยแพร่มาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกที่เดินทางมาแสวงบุญ เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยในด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาวัด ให้เป็นฐานการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชุมชนและเกษตรกร ในการแปรรูปสินค้าจากชุมชนออกสู่ตลาดโลก

วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย .

พระไพศาล ประชาทร วิ. (เจ้าคุณพบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้เจริญพรให้สัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ทำให้ทางวัดได้ปรับเปลี่ยนมาตรการและวิธีป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาแสวงบุญที่วัด โดยวัดได้มีข้อปฏิบัติเพื่อขอความร่วมมือ ใส่หน้ากากปิดจมูก จุดล้างมือและเท้า เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จุดตรวจภูมิแต่ละพื้นที่ และประตูฉีดพ่นทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน และน้ำยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย

นักท่องเที่ยวเข้าชมวัด และท่องเทียวศึกษาธรรมะ
วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย .
นักท่องเที่ยวเข้าชมวัด และท่องเทียวศึกษาธรรมะ
วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย .

รวมถึง การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆภายในวัด ห้ามใช้มือสัมผัสกับผนัง และการกราบห้ามสัมผัสกับพื้น เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้พุทธศาสนิกชนมีความมั่นใจและสบายใจที่ศาสนสถานสำคัญของจังหวัดเชียงมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานของการจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เป็นเลิศอีกด้วย

#####################
Cr.,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
23/05/63

#สำนักข่าวRATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.