เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมถวายอาหารแก่พระสงฆ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์

คุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหาร เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี, มิสเตอร์ เอเดรน บล้อค คาโดน่า ไนท์ ออฟ มาลต้า คุณ สุรศักดิ์ สาโท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอสเซตจำกัด และเพื่อนๆ กัลยาณมิตรผู้ใจบุญ ได้แก่ คุณภัคพร พิรชัช, คุณอภิสชานันท์ กาญจนธวัชวิทูร, คุณสมชัย รัตนวรางกูร, คุณมุกข์มัสริณฎร์ แก้วมีแสง บจก. ดูดีคลับ และ T-Talents Star Managenent, และดร.ภูวษา วราสิทธิกร M Mind ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัยยี่ห้อ My medical care+ ,

คุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหาร เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด

อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ยี่ห้อ Care+ , ชุด Rapid tester , เจลแอลกอฮอล์ ,ชุด Isolation Protective, ถุงมือ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการดูแลและป้องกันตัวเองของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีคุณไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้รับมอบ พร้อมถวายอาหารแก่พระสงฆ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์

เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี นำโดย คุณกฤติยาณี พรมแพง CEO ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยยี่ห้อ My medical care+ , อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ยี่ห้อ Care+ , ชุด Rapid tester , เจลแอลกอฮอล์ ,ชุด Isolation Protective รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการดูแลและป้องกันตัวเองของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ส่งออกไปยังประเทศแถบยุโรปและอเมริกา

โดยมีลูกค้าหลักที่เป็นคู่ค้าคือ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเรายังได้นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ มาจัดจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ตัวเอง และแบรนด์อื่นๆ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยการสั่งนำเข้ามานี้ ทางบริษัทได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎข้อบังคับจากกระทรวงสาธารณสุขและจากรัฐบาลไทย
และ คุณปีเตอร์ แมคคาเทียร์ ผู้บริหาร ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี ที่ดำเนินงานแบบยั่งยืน และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหลักของเคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด

ในการแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม ตามคอนเซ็บบริษัทที่ยึดถือ “การทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก” เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับมือกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “โครงการข้าวเพื่อหมอ” เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ บริจาคอาหารกล่อง ไข่ไก่ ผลไม้ต่างๆ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ กว่าหลายร้อยพื้นที่ หลายหมื่นครัวเรือน
โดยในครั้งนี้ คุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหาร เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี ได้ร่วมกับเพื่อนๆ กัลยาณมิตรผู้ใจบุญหลายๆ ท่าน ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัยยี่ห้อ My medical care+ , อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ยี่ห้อ Care+ , ชุด Rapid tester , เจลแอลกอฮอล์ ,ชุด Isolation Protective, ถุงมือ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการดูแลและป้องกันตัวเองของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมถวายอาหารแก่พระสงฆ์ด้วย

คุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหาร เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี จะยังคงทำการแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคมต่อไป ตามคอนเซ็บบริษัทฯ ที่ยึดถือ “การทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก” ต่อไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดี จนกว่าจะผ่านพ้นไวรัสโควิด-19 ไปได้

#สำนักข่าวRATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.