“ท๊อป วราวุธ”.รมต.ทส. ..ประกาศกร้าว..ต้องแก้ทั้งระบบฯ..

จากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขต3ตำบล2จังหวัดคือ พิษณุโลก และพิจิตร เป็นความเดือดร้อนมากมายกับภัยแล้ง ที่ซ้ำซากและน้ำท่วม ที่ทำให้ชาวบ้านประสบปัญหานี้มาตลอดในช่วงนี้ จนไม่สามารถประกอบสัมมาอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรได้ หรือใช้สำหรับอุปโภคก็ไม่มีจะใช้ได้เลย…

ฉะนั้นผู้นำท้องถิ่นจึงเขียนโครงการไปขอความช่วยเหลือจากกรมทรัพยากร จากกระทรวงทรัพยากรธรรทชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมาช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภ้ยแล้งและน้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนมาช้านาน ทางกรมทรัพยากรน้ำ จึงส่งทีมงานที่มีความชำนาญในการด้านนี้โดยตรงเข้ามาสำรวจ เพื่อหาข้อมูลว่า ทำไมหน้าน้ำมาเยอะมากมายแต่ไม่สามารถกักเก็บเอาไว้ใช้ได้ในช่วงหน้าแล้ง ทำไมจึงแล้งเกินขนาดจนไม่มีน้ำจะใช้เลย

นายวราวุธ ศิลปอาชา
( รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

.จากการศึกษาก็พบว่าปัญหานี้เกิดจากไม่มีการแก้ไขปัญหามาช้านาน ทางกรมทรัพยากรน้ำ ได้เข้ามาเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยจึงได้ดำเนินการขุกลอกคลองที่ตื้นเขิน..ขุดบ่อกักเก็บน้ำ สร้างประตูน้ำระบายน้ำ สร้างอ่างพวงทำฝ่ายมีชีวิต ขุดคลองส่งน้ำ ที่กักเก็บน้ำได้ปริมาณมาก และยังสร้างสถานีสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังไว้ที่สูง ถึง6ถังๆหนึ่งบรรจุน้ำไว้ถังละ1แสนลิตรเท่ากักเก็บน้ำไว้ถึง6แสนลิตร และที่สำคัญยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลทั้งประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้าอีกด้วย

และทางกรมทรัพยากรน้ำได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ6ปี(เริ่มก่อสร้างสถานี.ขุดคลอง.ขุดบ่อเมื่อปี2558-2563)เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการ

โดยมี ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงฯ, อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ, รองทั้ง3ท่าน, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ข้าราชการประจำ และท้องที่ท้องถิ่น

พร้อมกันนี้ทาง รมต.วราวุธ ศิลปอาชายังได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่จังหวัดพิจิตร.

————————————-
#สำนักข่าวRATCHATANEWS
www.ratchatanews.com 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.