ทอ.ศักยภาพความพร้อม อากาศยานไร้คนขับ(UAV)

กองทัพอากาศ สนับสนุนกระทรวงคมนาคม จัดอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บินสำรวจสภาพการจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลัก พร้อมส่งสัญญาณภาพแบบ Real Time ไปยังกองอำนวยการร่วม ศูนย์บริหารจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ในห้วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 4 – 7 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ กองทัพอากาศ ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม และตำรวจทางหลวง ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการเดินทาง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ
(ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ )

โดยกองทัพอากาศ ได้สนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ AEROSTAR และ MINI UAV ทั้งแบบ VTOL และ QUAD Rotor บินสำรวจสภาพการจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลักที่มีสถิติการใช้รถใช้ถนนหนาแน่น โดยวางแผนปฏิบัติการบินสำรวจในเส้นทางขาออก วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริเวณถนนเอเชีย ถนนมิตรภาพ และทางต่างระดับบางปะอิน ส่วนการบินสำรวจในเส้นทางขาเข้า จะทำการบินวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 บริเวณถนนเอเชีย ถนนมิตรภาพ และทางต่างระดับสระบุรี

สำหรับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของกองทัพอากาศ มีขีดความสามารถในการบินถ่ายภาพ พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพมายังภาคพื้นได้แบบ Real Time ภารกิจในครั้งนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกองอำนวยการร่วม ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริหารจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง โดยจะทำการบินสำรวจสภาพการจราจรในเส้นทางที่กำหนด เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารจัดการจราจรในภาพรวม อีกทั้งยังสามารถบินถ่ายภาพและระบุพิกัดอุบัติเหตุบนถนน เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้รับผิดชอบสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

โดยการสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้ปฏิบัติการโดยใช้แนวทางการปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation) เพื่อสนับสนุนและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันได้แก่ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ยังเป็นการนำทรัพยากรของกองทัพอากาศที่มี มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และจะมีการขยายการใช้ประโยชน์ไปในกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การสนับสนุนอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สำคัญ ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศและกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2563 – 2565 หากประสบผลสำเร็จจะพิจารณาขยายความร่วมมือในมิติอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมใช้ศักยภาพ คน ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนงานรัฐบาล และช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

วันที่ 3 และ 7 ก.ค.63 กองทัพอากาศร่วมกับกระทรวงคมนาคม ถ่ายทอดสดสภาพการจราจร จาก RTAF-UAV บินสำรวจการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว (ทางต่างระดับบางปะอิน ,ถ.สายเอเชีย ,ถ.มิตรภาพ)

แผนการปฏิบัติการบิน
วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 63
เวลา 16.00-18.00 MINI UAV บินสำรวจทางต่างระดับบางปะอิน
เวลา 17.00-21.30 AEROSTAR บินสำรวจ ถ.สายเอเชีย / ถ.มิตรภาพ

วันอังคารที่ 7 ก.ค.63
เวลา 13.00-14.30 MINI UAV บินสำรวจทางต่างระดับสระบุรี
เวลา 14.00-18.30 AEROSTAR บินสำรวจ ถ.สายเอเชีย / ถ.มิตรภาพ

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
2 กรกฎาคม 2563

กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

#สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.